Personuppgifts- & integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och följer tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson (General Data Protection Regulation).

Bygruppen AB (org. nr 556529–6349) samlar in personuppgifter från konferensgäster. Med personuppgifter menar vi information som direkt eller indirekt kan kopplas till en i dag levande person. Bygruppen AB ansvarar för personuppgifter som du lämnar till oss.

Vi använder dina personuppgifter till att administrera och bearbeta bokningar samt till att anpassa och utveckla våra tjänster så att de fungerar bättre för dig före, under och efter din vistelse. När du lämnar personuppgifter till oss så kommer vi att hantera dem i enlighet med rådande regler.

Vi använder personuppgifter för att:

  1. Bearbeta, administrera bokningar och beställningar
  2. Informera dig via t.ex. SMS, mobila applikationer eller e-post om din bokningsstatus eller annan relevant information i anslutning till din bokning, före, under och efter din vistelse hos oss
  3. Marknadsföra tjänster och produkter

Du kan när som helst begära att vi slutar använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Om du förser oss med andras personuppgifter, exempelvis i samband med en gruppbokning tar vi det som ett godkännande till att hantera personuppgifterna i enlighet med vår Personuppgifts- och Integritetspolicy. Uppgifter om gäster sparas så länge som det är nödvändigt.

Vi samlar in personuppgifter genom bokningsdialog. Bygruppen AB ansvarar inte för att personuppgifter ändras eller är inkorrekta.
Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för att våra tjänster och service ska fungera på bästa sätt. Här är en förteckning på den information som vi samlar in:

  • För- och efternamn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Information om ditt sällskap
  • Bokningspreferenser och särskilda önskemål
  • Betalningar och eventuell annan information som du lämnar till oss i samband med en vistelse.

Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt. Insamlade uppgifter uppdateras kontinuerligt och vi raderar personuppgifter när det inte längre finns något ändamål för att spara dem.

Om Bygruppen AB: S verksamhet överlåts eller integreras med annan verksamhet kan personuppgifter lämnas ut till en eventuell köpare och dennes rådgivare.
Om du vill ta del av dina personuppgifter, korrigera dem eller få dem raderade ber vi dig kontakta oss skriftligen. Vi kommer att be dig om en identifikation för att säkerställa att vi ger informationen till rätt person.

Hör av dig till oss om du har frågor om hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter eller om du har synpunkter på Personuppgifts- och integritetspolicyn.

Bygruppen AB