Kontaktpersoner

VD
Christoffer Rinman
christoffer.rinman@bygruppen.se

Affärsutvecklare & Verksamhetschef By: Stadshagen
Anna Hammarstedt
anna.hammarstedt@bygruppen.se

Kökschef By: Stadshagen
Timmy Asplund
timmy.asplund@bygruppen.se

Caféansvarig By: fiket
Anna Smirnoff
anna.smirnoff@bygruppen.se