Varför köpa svenskt?

Fördelar med svensk mat. Även om det inte alltid syns på ytan är det skillnad på mat och mat. Svenska livsmedel kommer från gårdar där djuren har det bra och där djuren är friska – något som ger både säkra livsmedel och låg antibiotikaanvändning.

Tack vare ett långsiktigt miljöarbete och tuffa miljöregler för växtodlingen så håller svenska livsmedel hög klass när det gäller till exempel bekämpningsmedelsrester.

Genom ditt aktiva val i butik och restaurang kan du främja en livsmedelsproduktion som tar hänsyn till både djuren, miljön och folkhälsan. Här ger vi dig de viktigaste argumenten!

Världens mest omfattande djurskyddslag
Sveriges lagstiftning om hur djuren ska tas om hand är den mest omfattande i världen. Sverige är ett föregångsland inom djuromsorg, redan 1988 fick vi världens mest kraftfulla djurskyddslag.

Friska djur behöver inte antibiotika
Sverige har en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur. Genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning har vi gott läge med friska djur i Sverige.

Respekt för djurens behov av naturligt beteende
Svensk djuromsorg bygger på respekt för djurens behov av naturligt beteende. Sverige har lagstadgade krav på utrymme och djurskötsel som ligger över EU-nivån.

Grisar med knorr
Svenska grisar har knorren kvar. Det är ett bevis på att grisarna under sin levnadstid har haft tillräckligt med plats att röra sig på och fått strö att sysselsätta sig med.

Svenska får och kor går på sommarbete
Tack vare betande djur finns det hagmarker i Sverige. Sverige har lagkrav på att alla får och nötkreatur över sex månaders ålder ska få gå ut på bete, undantaget tjurar av säkerhetsskäl.

Öppna landskap med biologisk mångfald
Betande kor, får och hästar håller hagmarker öppna, men hjälper också insekter och bin att överleva.

Resursklok användning av hela djuret
Charkuterier är mer än delikatesser - det är också ett resursklokt sätt att ta tillvara köttet och minska svinnet.

Lokalt producerat - levande landsbygd
Det finns en efterfrågan på lokalt producerat mat i dag och intresset för närproducerat kött gör avtryck på flera sätt.

Arbetstillfällen i Sverige
När du köper svenskt kött är du med och påverkar förutsättningarna för arbetstillfällen inom en rad olika näringar.

Naturlig näring
Kött innehåller högvärdigt protein, järn och andra mineraler och vitaminer. Genom att äta allsidigt och varierat får du en bra balans i kosten.

Livsmedel fria från salmonella
Den salmonellafrihet som finns i den svenska livsmedelsproduktionen gör att vi kan unna oss hemlagad majonnäs och smaka på sockerkaksmeten. Det är något vi ska värna om! Svenskt kött, svensk kyckling och svenska ägg är i stort sett fria från salmonella.

Varje år rapporteras ungefär 3 000-4 000 fall hos människor i Sverige. I merparten av dessa fall, 80-85 procent, har personen smittats utomlands.

Den låga andelen inhemsk smitta som ses i Sverige är unikt i en internationell jämförelse. När man tittar på källan till fallen vid inhemsk smitta är det vanligare med importerade livsmedel än svenskproducerade.

Salmonella hos människa yttrar sig vanligtvis som diarré med magsmärtor, illamående och feber. Kroniska följdsjukdomar, som ledinflammationer, kan ses. Människor kan också, precis som djur, bära på salmonellabakterier utan att uppvisa några sjukdomssymtom.

Sällan rester av bekämpningsmedel
Svensk livsmedelsproduktion håller hög klass. Det är lika ovanligt att hitta halter av bekämpningsmedel över gränsvärdena i svensk konventionell produktion som det är i EUs ekologiska produktion.

Svenska livsmedel innehåller mycket sällan rester av bekämpningsmedel. I jämförelse med andra EU-länder samt länder utanför EU har Sverige ett stort försprång.

Vi har strikta restriktioner kring när och var odlaren får bespruta sina odlingar. Exempelvis är det inte tillåtet att behandla grödorna precis före skörd, något som är vanligt i övriga EU och länder utanför EU. Dessutom tillhör Sverige de länder inom EU där antalet tillåtna bekämpningsmedel är lägst. Detta ger också resultat i statistiken.